Jaarrekeningen

Om een goed inzicht te krijgen in de financiële situatie van een bedrijf of organisatie wordt elk jaar een jaarrekening opgesteld. Daarin worden de post loonjournaal, de afschrijvingen, schulden en vorderingen van uw onderneming verwerkt.  De volledige jaarrekening bestaat uit

  • Balans; een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen
  • Winst- en verliesrekening (resultatenrekening); een overzicht van opbrengsten en kosten
  • Toelichtingen op balans en winst- en verliesrekening
  • Een rapport dat inzicht geeft in het resultaat, de financiële positie en de fiscale positie van uw onderneming

Bij vennootschappen wordt ook nog de aangifte vennootschapsbeasting opgesteld en zorgen wij voor de verplichte deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

over adminstratiekantoor B. Wenneker

Bij een boekhouding komt veel kijken.
Ik kan delen van deze boekhouding voor u uit handen nemen, maar kan ook alles van A tot Z in orde maken.
Veel ondernemers, bedrijven en organisaties kiezen er voor om:

    De gehele administratie te verwerken
    Een eindejaars- en/of tussen balans op te maken
    Van deze balans de aangifte inkomstenbelasting in te vullen
    De BTW aangiftes te doen

Ik ben allround, daarbij werk ik secuur en snel.
Voor de bedrijfsvoering van ondernemers is het namelijk essentieel om snel een up-to- date en volledig inzicht te hebben in de financiën.
Daar kan ik voor zorgen, tegen een zeer schappelijk tarief.Alles onder één vertrouwd en betaalbaar dak!

waar vindt u ons:

Bezoekadres:
Belgiëstraat 16
5171 PN  Kaatsheuvel

Postadres:
Raadhuisstraat 2
5171 CP  Kaatsheuvel

Telefoon: 06 1668 4878 
Email: bianca@bwenneker.nl
NL002019862B85